Członkowie gminnego Zespołu ds. rewitalizacji na szkoleniu z przygotowania projektów do dokumentu LPR

Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego oraz Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu w dniu 13 czerwca 2017 r. zorganizowały szkolenie oraz warsztaty dotyczące rewitalizacji społeczno-infrastrukturalnej.

Podczas zajęć w formie wykładu i praktycznej pracy na dokumentach uczestnicy zajęć poznawali na czym polega  element społeczny w przebiegu procesu rewitalizacji, partycypacja społeczna, budowanie partnerstw czy określanie celów społecznych w działaniach inwestycyjnych.

Pracownicy Departamentu Polityki Regionalnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego, Wielkopolskiego Biura Planowania Przestrzennego w Poznaniu, Fundacji Pomocy Wzajemnej Barka, a także konsultanci opracowujący programy rewitalizacji wraz z animatorami  polityki społecznej współpracujący z samorządami wskazywali źródła finansowania przedsięwzięć rewitalizacyjnych i prezentowali dobre praktyki w zakresie rewitalizacji społecznej.

Ze strony Departamentu Polityki Regionalnej w spotkaniu uczestniczyli m.in. pani Danuta Sowińska Zastępca Dyrektora Departamentu Polityki Regionalnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego oraz pan Mateusz Barełkowski – Koordynator zespołu ds. rewitalizacji w Departamencie Polityki Regionalnej.

Z ramienia Gminy Rawicz w szkoleniu uczestniczyli: Dyrektor Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rawiczu – pani Władysława Czajkowska,  specjalista ds. projektów w Ośrodku – pani Natalia Purgacz, Zastępca Naczelnika Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego  – pani Agnieszka Kusztelak oraz Kierownik Biura Zarządzania Projektami i Funduszami Urzędu Miejskiego – pan Bernard Piskorz.