Kontakt

Urząd Miejski Gminy Rawicz
Bernard Piskorz
Kierownik Biura Zarządzania Projektami i Funduszami
ul. Piłsudskiego 21
63-900 Rawicz
e-mail: b.piskorz@rawicz.pl
tel. 65 546 54 25