Rewitalizacja w gminie Rawicz

Szanowni Państwo,

Witam na nowej stronie internetowej poświęconej rewitalizacji w Gminie Rawicz. Będziemy na niej informować o niezwykle ważnym procesie społeczno – inwestycyjnym, czyli rewitalizacji. Liczę że  wpłynie ona na odnowę przestrzeni miejskiej Rawicza tam, gdzie występowanie negatywnych zjawisk w sferze społecznej i infrastruktury technicznej jest największe.

Gmina Rawicz w 2016r. otrzymała dofinansowanie na opracowanie Lokalnego Programu Rewitalizacji, w skrócie LPR, dla Gminy Rawicz z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014 – 2020 oraz budżetu państwa za pośrednictwem Departamentu Polityki Regionalnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego.

Dzięki wsparciu Samorządu Województwa Wielkopolskiego powstała również ta strona internetowa. Zachęcam do lektury zawartych tu informacji i zapraszam do aktywnego uczestnictwa w tworzeniu zrewitalizowanej przestrzeni Rawicza i rozwiązywaniu jego problemów społecznych.

Burmistrz Gminy Rawicz 

Grzegorz Kubik

 

 

Aktualny skład Zespołu zadaniowego do spraw rewitalizacji w Gminie Rawicz:

Koordynator Zespołu:

Bernard Piskorz – Kierownik Biura Zarządzania Projektami i Funduszami

Członkowie Zespołu:

Julita Augustyniak – Kierownik Biura Obsługi Inwestora i Przedsiębiorcy Urzędu Miejskiego Gminy Rawicz

Magdalena Kaczmarek – Kierownik Biura Promocji i Komunikacji Społecznej Urzędu Miejskiego Gminy Rawicz

Adriana Miara – Dyrektor Muzeum Ziemi Rawickiej

Dariusz Taraszkiewicz – Dyrektor Domu Kultury w Rawiczu

Mirosława Potkowska – Dyrektor Rawickiej Biblioteki Publicznej

Władysława Czajkowska – Dyrektor Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

Celina Pilżys – Kosmatka – Naczelnik Wydziału Inwestycji i Rozwoju Urzędu Miejskiego Gminy Rawicz

Anna Nowak – Naczelnik Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego Gminy Rawicz

Grzegorz Matysiak – Prezes Zakładu Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. w Rawiczu

Maciej Szymkowiak – Dyrektor Ośrodka Sportu i Rekreacji w Rawiczu

Justyna Urbaniak – Zastępca Dyrektora Zakładu Usług Komunalnych w Rawiczu

Do pobrania:

Wywiad z Burmistrzem Gminy Rawicz o rewitalizacji – materiał Rawickiej Telewizji Młodzieżowej przy Domu Kultury w Rawiczu