Rozpoczęły się konsultacje projektu Lokalnego Programu Rewitalizacji

Dnia 11 lipca o godzinie 16.30 w Sali Widowiskowej Domu kultury w Rawiczu odbyło się spotkanie informacyjne dotyczące rozpoczęcia konsultacji społecznych Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Rawicz. Konsultant Pan Grzegorz Kamiński  współpracujący z Gminą Rawicz w opracowaniu dokumentu przedstawił założenia fiszek projektowych będących zarysem przedsięwzięć z zakresu wzmacniania potencjału kapitału ludzkiego oraz zadań inwestycyjnych zaproponowanych do realizacji przez Zespół ds. Rewitalizacji powołany przez Burmistrza Gminy Rawicz.

W dyskusji z udziałem Burmistrza Pana Grzegorza Kubika wzięli udział mieszkańcy, przedstawiciele wspólnot mieszkaniowych i spółdzielni, przedsiębiorcy oraz przedstawiciele Rad Gminy Rawicz i Powiatu Rawickiego.

Konsultacje społeczne potrwają od 11 do 17 lipca 2017 r. Zachęcamy Państwa  – mieszkańców gminy, przedstawicieli wspólnot mieszkaniowych, przedsiębiorców i organizacji przedsiębiorców, a także organizacji pozarządowych do zgłaszania uwag do dokumentu, który zostaje Państwu udostępniony poniżej.

Uwagi i propozycje projektów można zgłaszać wyłącznie drogą elektroniczną na udostępnionym formularzu na adres: fundusze@rawicz.eu. Wszystkie zgłoszenia zostaną przeanalizowane przez Zespół ds. Rewitalizacji.

Dodatkowo dla tych z Państwa, którzy mają wątpliwości, pytania lub problemy z wypełnieniem formularza zachęcamy do bezpośredniego kontaktu z Kierownikiem Biura Zarządzania Projektami i Funduszami – Panem Bernardem Piskorzem, Koordynatorem Zespołu ds. Rewitalizacji, który będzie dyżurował w pokoju nr 21 w budynku Urzędu Miejskiego Gminy Rawicz w dniach 13, 14 i 17 lipca w godzinach 15.00 – 18.00 w celu udzielenia odpowiedzi na Państwa pytania w temacie dotyczącym rewitalizacji w Gminie Rawicz. Serdecznie zapraszamy do bezpośredniego kontaktu i zachęcamy do zgłaszania swoich propozycji do projektu dokumentu Lokalnego Programu Rewitalizacji.

Do pobrania:

Zarządzenie Burmistrza w sprawie konsultacji społecznych projektu Lokalnego Programu Rewitalizacji

Formularz zgłaszania uwag do projektu Programu Rewitalizacji

Projekt Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Rawicz