Zakończyły się konsultacje społeczne projektu dokumentu Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Rawicz

Dnia 17 lipca zakończyły się konsultacje społeczne projektu dokumentu Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Rawicz. W dniach 13, 14 i 17 lipca w godzinach 15.00 – 17.00 można było skorzystać z indywidualnych konsultacji w sprawie projektu dokumentu, podczas dyżuru pracownika Urzędu Miejskiego Gminy Rawicz.
Z tej możliwości skorzystał jeden mieszkaniec oraz czterech przedstawicieli dwóch wspólnot mieszkaniowych. Wspólnoty zaproponowały wprowadzenie swoich projektów do dokumentu LPR.
Wśród pytań o dokument pojawiały się również takie które dotyczyły możliwości finansowania zgłaszanych projektów i przedsięwzięć.
Dziękujemy wszystkim zainteresowanym biorącym aktywny udział w zgłaszaniu uwag do zaprezentowanego dokumentu.